Дейности

От инженеринг и проектиране до изграждане на сгради, търговски центрове и инфраструктурни проекти

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Опит, компетентност, качество, иновации, устойчивост – това са ключовите думи към успеха.

ИНФРАСТРУКТУРА

Въз основа на нашия опит в инфраструктурни проекти успяхме да създадем невероятни конструкции.

ПРОИЗВОДСТВО

Ние предлагаме индивидуални решения, отговарящи на индивидуалните изисквания на нашите клиенти – професионализмът е наш основен приоритет от техническото изпълнение до икономическата ефективност.

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ТРАНСПОРТ

Нашият опит свързва производството и потребителите по най-добрия възможен начин.

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Опознаваме бизнес средата и специфичните проблеми на клиента. Планираме риска в максимална степен, свеждаме извънредните обстоятелства и непредвидените разходи до минимум.