ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ТРАНСПОРТ

Нашият опит свързва производството и потребителите по най-добрия възможен начин

Ер Кънстракшънс ООД притежава сертификат за международен превоз на товари и сертификат за АДР

Дружеството разполага с автопарк от съвременни камиони и квалифицирани шофьори.

Ер Кънстракшънс осигурява добив и транспорт на следните фракции инертни материали:

• 0 – 4 мм трошен камък
• 4 – 8 мм трошен камък
• 4 – 11 мм трошен камък
• 11 – 22 мм трошен камък
• 22 – 32 мм трошен камък
• 0 – 63 мм трошен камък
• 0 – 45 мм трошен камък
• Габионни материали
• Пясъчен материал

СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ