Инфраструктура

Основавайки се на богат опит в инфраструктурни проекти, реализираме иновативни конструкции

Ер Кънстракшънс има опит в изграждането на магистрали, железопътни линии, тунели и инфраструктурни проекти в цяла България.
Нашите професионално обучени служители имат опит в строителството на мостове и тунели по различни, иновативни способи.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ер Кънстракшънсе членува в Камарата на строителите в България.
Дружеството е сертифицирано за всички категории строителство:

Първа група: високи строителни обекти (жилищни, обществени, промишлени), прилежаща инфраструктура, електронни комуникационни мрежи и съоръжения.
Втора група: строителни обекти на транспортната инфраструктура.
Трета група: строителни обекти на енергийна инфраструктура.
Четвърта група: строителни обекти на комунална инфраструктура, пристанища и пристанища, хидроинженерно строителство и опазване на околната среда.
Пета група: строителни обекти, попадащи в дефиницията на сектор „Строителство“ под идентификационен код KID-2008.

СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ