КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Осигуряваме помощ на чуждестранни и местни компании, желаещи да реализират своите проекти в България

Опознаваме бизнес средата и специфичните проблеми на клиента. Планираме риска в максимална степен, свеждаме извънредните обстоятелства и непредвидените разходи до минимум.

Eр Кънстракшънс има значителен опит във връзка с участия в обществени поръчки и управление на търгове.

• Изготвяне на тръжни документи
• Технология на изпълнение
• Разработване на бюджет и анализ на разходите
• Поетапност на проекта и разработване на основен график
• План за управление на строителството
• План за доставки, график и логистика
• План за осигуряване на качеството
• Мониторинг / Надзор на обекта
• Управление на искове

СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ