Производство

Опит, компетентност, качество, иновации, устойчивост – това са ключовите думи към успеха

Ер Кънстракшънс има дългогодишен опит в предоставянето на висококачествени строителни услуги в цяла България.

Ер Кънстракшънс изгражда проекти за обществени сгради, включващи хотели, болници, жилищни сгради, летища, спортни комплекси, културни сгради, промишлени сгради и административни сгради.

СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ