Строителни материали

Нашият опит свързва производството и потребителите по най-добрия възможен начин

Инертните материали са широк набор от естествени материали, използвани в строителството.

Те се използват като основна съставка при производство на бетон и други асфалтови смеси, служат за създаване на якост. Основно се използват при изграждане на фундамент под основи, пътища и железопътни линии.
Предлагаме богат асортимент от видове и размери на материали с различно приложение в строителството – от бетон и изделия от бетон до асфалт, строителни разтвори и др.

Ер Кънстракшънс ООД притежава сертификат за международен превоз на товари и сертификат за превоз на опасни товари.

Ер Кънстракшънс осигурява добив и транспорт на следните фракции инертни материали:

• 0 – 4 мм промит
• 4 – 8 мм трошен камък
• 4 – 11 мм трошен камък
• 11 – 22 мм трошен камък
• 22 – 32 мм трошен камък
• 0 – 63 мм трошен камък
• 0 – 45 мм трошен камък
• Габионни материали
• Пясъчен материал

0 – 4 мм

промит

4 – 8 мм

трошен камък

4 – 11 mm & 11 – 22 мм

трошен камък

0 – 63 мм

трошен камък

0 – 45 мм трошен

трошен камък

Габионен материал

-

Транспорт

Дружеството разполага с автопарк от съвременни камиони и квалифицирани шофьори.

Снабдяване на строителните обекти с висококачествени инертни материали е част от политиката ни за комплексно обслужване на нашите клиенти.