Строителни работи

Опит, компетентност, качество, иновации, устойчивост – това са ключовите думи към успеха

Ер Кънстракшънс има дългогодишен опит в предоставянето на висококачествени строителни услуги в цяла България.

Ер Кънстракшънс изгражда проекти за обществени сгради, включващи хотели, болници, жилищни сгради, летища, спортни комплекси, културни сгради, промишлени сгради и административни сгради.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ер Кънстракшънсе членува в Камарата на строителите в България.
Дружеството е сертифицирано за всички категории строителство:

Първа група: високи строителни обекти (жилищни, обществени, промишлени), прилежаща инфраструктура, електронни комуникационни мрежи и съоръжения.
Втора група: строителни обекти на транспортната инфраструктура.
Трета група: строителни обекти на енергийна инфраструктура.
Четвърта група: строителни обекти на комунална инфраструктура, пристанища и пристанища, хидроинженерно строителство и опазване на околната среда.
Пета група: строителни обекти, попадащи в дефиницията на сектор „Строителство“ под идентификационен код KID-2008.

СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ